Udskyder du ting? Prokrastinering, altså? Få hjælp nu – eller lidt senere?

Det kan jeg hjælpe med… jeg skal bare først liiiiiige…. ej, spøg til side, et mønster med prokrastinering – udsættelse, og måske overspringshandlinger – kan være svært at bryde uden hjælp. Og der er hjælp at få.

Prokrastinering – udsættelse, udskydelse – er en udbredt adfærdsmæssig udfordring, der kan påvirke ens produktivitet, opgavefuldførelse og trivsel. Som psykoterapeut kan jeg arbejde med dig for at klarlægge hvad der ligger til grund for prokrastinering for dig og udvikle strategier til at overvinde det. Her er nogle af de metoder, jeg som terapeut kan bruge:

1. Identificering af årsager: Terapeuten vil hjælpe klienten med at identificere de underliggende årsager til deres prokrastinering. Dette kan omfatte faktorer som frygt for fiasko, perfektionisme, manglende motivation, lavt selvværd eller vanskeligheder med at håndtere stress. Ved at forstå de specifikke årsager kan klienten begynde at arbejde på at tackle dem.

2. Målfastsættelse: Terapeuten kan hjælpe klienten med at formulere klare og realistiske mål for deres opgaver eller projekter. Dette kan hjælpe med at skabe en følelse af formål og retning, der kan mindske prokrastinering.

3. Tidsstyring og planlægning: Terapeuten kan arbejde med klienten på at udvikle effektive tidsstyrings- og planlægningsstrategier. Dette kan omfatte teknikker som opdeling af opgaver i mindre dele, oprettelse af en tidsplan eller kalender, og anvendelse af belønningssystemer for at opretholde motivation og fremdrift.

4. Overvinde negative tankemønstre: Prokrastinering kan være forbundet med negative tankemønstre, såsom selvbebrejdelse, frygt eller negative forventninger. Terapeuten kan hjælpe klienten med at identificere og udfordre disse negative tanker og erstatte dem med mere realistiske og konstruktive tankemønstre.

5. Håndtering af emotionelle udfordringer: Prokrastination kan være forbundet med emotionelle udfordringer som angst, stress eller lavt humør. Terapeuten kan arbejde med klienten på at udvikle mestringsteknikker og coping-strategier til at håndtere disse følelser, så de ikke hindrer produktiviteten.

6. Opbygning af selvdisciplin og selvværd: Terapeuten kan hjælpe klienten med at opbygge selvdisciplin og styrke deres selvværd. Dette kan indebære at lære teknikker til at modstå fristelser, øve sig i at påtage sig ansvar og opnå succes samt at fejre fremskridt og præstationer.

Et terapiforløb vil være individuelt tilpasset klientens behov og mål.

De varmeste hilsner, Maria

Bogs’ Blog – sind & selv, indsigt & udsyn

Adresse

Strandvejen 189
2900 Hellerup

Behandlingstider efter aftale

Man-fre 8:00 - 16:00
Undtagelsesvist weekend